pdqn.net
当前位置:首页 >> 沁园春雪的拼音全文 >>

沁园春雪的拼音全文

《沁园春雪》 全文及注音如下:《沁园春雪》qìn yuán chūn xuě北国风光,千里冰封,万里雪飘.běi guó fēng guāng , qiān lǐ bīng fēng , wàn lǐ xuě piāo.望长城内外,惟余莽莽;大河上下,顿失滔滔.wàng cháng chéng nèi wai , wéi yú mǎ

qìn yuán chūn xuě 沁 园 春 雪 běi guó fēng guāng , qiān lǐ bīng fēng , wàn lǐ xuě piāo .北国风光,千里冰封,万里雪飘.wàng cháng chéng nèi wai , wéi yú mǎng mǎng ; dà hé shàng xià ,望长城内外,惟馀莽莽;大河上下,dùn shī tāo tāo .

《沁园春.雪》的拼音版:qìn yuán chūn xuě 沁 园 春 雪 běi guó fēng guāng , qiān lǐ bīng fēng , wàn lǐ xuě piāo .北国风光,千里冰封,万里雪飘.wàng cháng chéng nèi wai , wéi yú mǎng mǎng ; dà hé shàng xià ,望长城内外,惟馀莽莽;大

沁(qìn)园(yuán)春(chūn) 雪(xuě) 毛(máo)泽(zé)东(dōn) 北(běi)国(uó)风(fēn)光(uān),千(qiān)里(lǐ)冰(bīn)封(fēn),万(wàn)里(lǐ)雪(xuě)飘(piāo).望(wàn)长(chán)城(

dú lì hán qiū ,xiāng jiāng běi qù ,jú zi zhōu tóu . 独 立 寒 秋 , 湘 江 北 去 ,橘 子 洲 头 . kàn wàn shān hóng biàn ,céng lín jìn rǎn ; 看 万 山 红 遍 , 层 林 尽 染 ; màn jiāng bì tòu ,bǎi gě zhēng liú . 漫 江 碧 透 ,百 舸 争 流 . yī

沁园春雪,还,的读音:hái《沁园春雪》还字出现在:俱往矣,数风流人物,还看今朝.还[ hái ]1.表示现象继续存在或动作继续进行;仍旧:十年没见了,她~那么年轻.半夜了,他~在工作.2.表示在某种程度之上有所增加或在某个范围之

分:fēn(分析) fèn(分外妖娆) 还:hái(还看今朝) huán(还给) 汗:hán(可汗) hàn(汗水) 朝:chán(朝拜) zhāo(今朝) 折:shé(折本) zhē(折腾) zhé(折腰) 数:shǔ(数风流人物) shù(数量) shuò(数见不鲜)

沁园春雪 qin yuan chun xue

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.pdqn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com