pdqn.net
当前位置:首页 >> 宣字康熙笔画几画 >>

宣字康熙笔画几画

【萱】在姓名学中的笔画是【15】画.康熙字典解释:【申集上】【艹部】 萱 康熙笔画:15 部外笔画:9《唐韵》况袁切《集韵》许元切,音暄.《韵会》忘忧草,今之鹿葱也.《说文》作.又从宣.《诗风》焉得谖草,言树之背.本又作萱.《本草注》花宜怀妊,妇人佩之必生男,故名宜男.◎按萱字《诗》作谖,《说文》作,又作,《尔雅》又作.《正字通》独以为正,似泥.汉语字典解释:● 萱 xuān ◎ 〔萱草〕多年生草本植物,叶条状披针形,花黄色或红黄色,供观赏.亦称“金针菜”;简称“萱”,如“萱堂”(借指母亲或母亲居住的地方).“萱椿”(指父母).

《康熙字典》“萱”查部首:艹(六画),再查九画.见附图. 老朽不明白,为何有这么一些人会把满清皇帝的御用文人为其主子编的《康熙字典》视为至宝.其实当今许多字典比它收字要多,解释符合现代语法.

萱:现代笔画12,康熙字典笔画15,字意五行属木.萱,形声.从艹,宣声.本义:萱草.一种草本植物,传说可以使人忘忧.在康熙字典中,草字头规定为6画.

宣字的笔画顺序:点、点、横撇/横钩、横、竖、横折、横、横、横 汉字 宣 读音 xuān 部首 宀 笔画数 9 笔画名称 点、点、横撇/横钩、横、竖、横折、横、横、横

萱字共12笔画 萱,形声.从艹,宣声.本义:萱草.一种草本植物.叶条状披针形,花黄色或红黄色,供观赏.亦称“金针菜”;简称“萱”,如萱堂(借指母亲或母亲居住的地方).萱椿(指父母).汉字 萱 读音 xuān 部首 艹 笔画数 12 笔画名称 横、竖、竖、点、点、横撇/横钩、横、竖、横折、横、横、横

xuān ㄒㄩㄢ 艹,部外笔画:9,总笔画:12艹,部外笔画:9,总笔画:15122445125111 CJK 统一汉字 U+8431APGGTJMMEWBK44106基本解释详细解释康熙字典说文解字字源字形网友讨论基本字义--------------------------------------------------------

文字康熙字典笔画【4】 【卯集下】【文部】 文 康熙笔画:4 部外笔画:01. 事物错综所造成的纹理或形象:灿若~锦.2. 刺画花纹:~身.3. 记录语言的符号:~字.~盲.以~害辞.4. 用文字记下来以及与之有关的:~凭.~艺.~体.~典.~苑.~献(指有历史价值和参考价值的图书资料).~采(a.文辞、文艺方面的才华;b.错杂艳丽的色彩).

文字在康熙字典中共有4画.康熙字典【卯集下】【文字部】文【唐韵】【集韵】【韵会】【正韵】无分切,音纹.【说文】错画也.【玉篇】文章也.【释名】文者

『芝』 拼音:zhī 注音:ㄓ 简体部首:艹 部首笔画:3 总笔画:6 繁体部首:艹 部首笔画:6 总笔画:10 康熙字典笔画( 芝:10; ) 五笔86:APU 五笔98:APU 仓颉:TINO 四角号码:44302 UniCode:U+829D 规范汉字编号:0374 ◎ 民俗参考 汉字五行:木 吉凶寓意:吉 是否为常用字:是 姓名学:非姓氏,多用女性 ◎ 字形结构 [ 首尾分解查字 ]:艹之(caozhi) [ 汉字部件构造 ]:艹之 [ 笔顺编号 ]:122454 [ 笔顺读写 ]:横竖竖捺折捺

关于宣字的的五行属性,是金,是水,是木独一的依据,就是依照康熙字典的繁体笔画和属性依据康熙字典,“宣”的笔画是九画,五行属性是金依照九画,属性为金的查找,可以查到“宣”字依照九画,属性为木的查找,无法查到“宣”字依照九画,属性为水的查找,无法查到“宣”字是以,宣字的五行属性是金不是木,也不是水啊

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.pdqn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com