pdqn.net
当前位置:首页 >> 又组词一年级上册两个字 >>

又组词一年级上册两个字

1、又及 [yòu jí] 附带再提一下.信写完并已署名后又添上几句,往往在这几句话下面注明“又及”或“某某又及”. 2、一又 [yī yòu] 犹一再. 3、又名 [yòu míng] 又称作,又叫做. 4、又复 [yòu fù] 又,再. 5、又且 [yòu qiě] 犹而且.表示进一

是小学一年级的题目吧?应该是可以的,一年级孩子会写的字少,组成【又来】【又是】是可以的,当然还有更好而词语,比如【又细又长】【又高又大】【又红又大】【又大又亮】【又小又多】你可以适当引导孩子写四字词语,写那些他会写的,比如【又小又多】【又高又大】

又及、 一又、 又名、 又且、 又复、 又手诏、 可又来、 又四土、 又道是、 玄之又玄、 又红又专、 又弱一个、 日新又新、 玄而又玄、 欲出又止、

又的组词可以组两个字也可以组四个字,不必拘泥.可以组“又是,又大又红,又大又多”短文.等.

一、又的组词有又及、三又、一又、又名、复又、又复、又且、可又来、又四土、又道是等. 二、基本字义 又yòu 1、表示重复或继续,指相同的:今天又下雨了. 2、表示加重语气、更进一层:你又不是小孩! 3、表示几种情况或几种性质同

词语的话就很好组词了,一个、两个这样的,三件、四件、等等.如果是四字词语的话,一目十行、二龙戏珠、三言两语、四通八达、五湖四海、六神无主、七嘴八舌、八方呼应、九牛一毛、十全十美.

【组词】1 又及[yòu jí] 信写完后,在另添加的词句下常写上又及字样,意为附带再提一下.造句:又及,最近我收到了我父亲的几封信.2 又且[yòu qiě] 犹而且.表示进一层意思的连词.造句:黛玉见他说的郑重,又且正言厉色,只当是真事.3 又名[yòu míng] 又称作,又叫做.造句:西红柿又名蕃茄.4 一又[yī yòu] 犹一再.造句:同一件事情,你一又提及,存的什么心思?5 又复[yòu fù] 又,再.造句:能重名义,又复重一重名义之念.

又说又笑 又大又圆 又长又细 又白又胖 又香又甜 又香又脆 又白又嫩 又哭又闹 又尖又细 又渴又累 又高又大 又惊又喜 又蹦又跳 又高又瘦 又大又红 又粗又长 又高又壮 又吵又闹 又说又笑 又大又圆 又长又细 又白又胖 又香又甜 又香又脆 又白又嫩 又哭又闹 又尖又细 又渴又累 又高又大 又惊又喜

开心、开会、有人、大家、大象、树林、好呀、走吧、快乐、石块、看着、花朵、飞鸟、红花、没有、学习、学问、你们、不是、伙伴.

有字组词:能有、区有、没有、千有、强有、略有、妙有、具有、九有、罕有、含有、大有、凡有、公有、赋有、抚有、丰有、富有、割有、光有、国有、有口、拥有、有邦、有缗、有司、有苗、有道、有便、有程、有北、有朝、有卑、有偿、

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.pdqn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com